Những ai từng sống trong chế độ XHCN, trong đầu luôn có khái niệm NHÀ NƯỚC, cái gì cũng của NHÀ NƯỚC. Bởi vì, họ sống trong thời BAO CẤP, cái thời mà ngay cả tư duy, suy nghĩ, ước mơ cho đến hành động hành vi cá nhân trong sinh hoạt tinh thần hay vật chất đều được (bị) định hướng, lâu ngày họ bị „nô dịch về tư duy và tù túng về hành động“. Con người như sống trong sự phong tỏa „vô hình“, họ dường như bị tước bỏ „sức sáng tạo ngay cả trong cái lóe lên của tưởng tượng“. Vì cái gì Đảng và Nhà nước cũng nghĩ hộ và ban cho. CÁ NHÂN không cần phải „tư duy tự thân vận động“, chả phải lo gì vì „lính tráng có xuất“ cả rồi.

Ngược lại, những người sống trong chế độ TBCN, trong đầu họ luôn nghĩ cái gì cũng của TƯ NHÂN (của mình!), có nghĩa là „tự thân vận động“, không trông chờ vào sự ban ơn của NHÀ NƯỚC. Trong khi NHÀ NƯỚC tạo mọi điều kiện cho TƯ NHÂN phát triển, tự vùng vẫy vươn lên. Người Dân lo làm giầu, Nhà Nước mạnh thơm lây. Bọn Tư bản nó khôn, biết cách đưa ra những chính sách nhằm „vắt sức sáng tạo của dân“. Mà khổ cái là Dân nó cũng „ngu“ hăm hở phấn khởi tăng gia sản xuất làm ra ứ hự hàng hóa chất lượng đỉnh. Khổ thế mà họ chả vượt biên lên thiên đường cho sướng nhỉ, kể cũng khó hiểu.

Nói riêng về BẢO HIỂM Y TẾ:

Sang tận nước Đức sinh sống và đến tận bây giờ mà trong suy nghĩ của nhiều người trong cộng đồng người Việt ta vẫn còn tồn tại khái niệm: BẢO HIỂM Y TẾ NHÀ NƯỚC và BẢO HIỂM Y TẾ TƯ NHÂN.

Xin thưa: KHÔNG CÓ HÃNG BẢO HIỂM Y TẾ NÀO CỦA NHÀ NƯỚC cả.

img25851281

 • Die gesetzliche Krankenversicherung là BẢO HIỂM Y TẾ THEO LUẬT ĐỊNH (bảo hiểm theo qui định của luật), chứ không phải là bảo hiểm y tế nhà nước. AOK, BKK, IKK, EK,LKK, KBS…. đều là các công ty BẢO HIỂM Y TẾ TƯ NHÂN được LUẬT PHÁP chỉ định cho phép thu nhận bảo hiểm của những thành phần trong xã hội phải đóng bảo hiểm theo qui định của luật. Bảo hiểm này phụ thuộc vào thu nhập. Ai có thu nhập cho đến 52.200 Euro/năm (hạn mức 2017 và có thể thay đổi hàng năm) thì đóng bảo hiểm theo luật định, thu nhập cao hơn có thể đổi sang hãng bảo hiểm tư. Người đóng bảo hiểm có quyền tự do lựa chọn hoặc đổi hãng bảo hiểm y tế.

(Các bạn có thể bấm tìm trên Google: öffentliche Unternehmen hay Staatsunternehmen. Các bạn sẽ không thấy AOK, BKK, IKK, LKK…trong danh sách các Công ty hay Doanh nghiệp nhà nước)PKV

 • Die Private Krankenversicherung là BẢO HIỂM Y TẾ TƯ. Ai có thu nhập cao trên 52.200 Euro/năm đều phải TỰ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ cho mình. Họ tự chọn hãng bảo hiểm và tự chọn gói dịch vụ mà họ thích. Các công ty bảo hiểm y tế cho trường hợp này là: Debeka, Deutsche Krankenversicherung, Axa, Allianz, Signal Iduna, HUK-Coburg, Barmenia….

Nhân đây xin liệt kê một số DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỨC (gồm cả những doanh nghiệp nhà nước chỉ có % cổ phần trong đó) để mọi người có khái niệm:

 • Landwirtschaftliche Rentenbank
  • Deutschlandradio
  • Deutsche Bahn
  • Bundesdruckerei
  • Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur
  • BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft
  • Deutsche Flugsicherung
  • Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
  • Energiewerke Nord
  • Germany Trade and Invest
  • Gesellschaft für Entwicklung, Beschaffung und Betrieb
  • Heeresinstandsetzungslogistik
  • Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft
  • Gästehaus Petersberg (mittelbar über BImA)
  • Vebeg
  • Wismut
  • Kreditanstalt für Wiederaufbau (Eigentum: 80 % Bund, 20 % Länder; jedoch haftet der Bund allein für alle Verbindlichkeiten)
  • Deutsche Post (mittelbar über die KfW)
  • Deutsche Telekom (unmittelbar und mittelbar über die KfW)
  • Duisburger Hafen
  • Flughafen Frankfurt am Main
  • Commerzbank
  • LH Bundeswehr Bekleidungsgesellschaft
  • BWI Informationstechnik
  • juris
  • Forschungszentrum Jülich
  • Flughafen Berlin Brandenburg
  • Flughafen München

Lê Hoàng

lấy từ FB của Chep Cu