Điều khoản dịch vụ

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC: Tất cả các tin bài gửi về theo địa chỉ hòm thư của toà soạn. Thông qua thư ký toà soạn gửi cho các BTV theo thể tài mảng bài vở được phân công. Sau khi duyệt tin, bài và biên tập, các BTV gửi lại bài cho TBT hay PTBT theo thể tài mà họ phụ trách.

Những người này ký duyệt và chuyển cho kỹ thuật viên đăng bài. Những bài có vấn đề nhạy cảm hay tin nóng nổi bật, thư ký toà soạn có thể gửi trực tiếp cho TBT hoặc các PTBT tuỳ đề tài để xử lý kịp thời. Khi có những ý kiến khác nhau về xử lý một tin, bài TBT phải quyết và chịu trách nhiệm trước dư luận.

Mọi thông tin xin gửi về:

MC – Multimedia Services
Herzberg Str. 33 – 34
3. Etage / Raum 409
10365 Berlin

Đt.: 0170 58 84 559
E-Mail: lienhe@tuoitreonline.de