Ông Pätzold sinh ngày 06.09.1984 tại Moskau. 2013 ông nhận bằng tiến sĩ tại TU Chemnitz với đề tài “Quá trình chuyển đổi của nền kinh tế Berlin – phát triển ở Tây và Đông Berlin sau khi thống nhất”. Từ 2014 ông là giảng viên trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Berlin, môn “Phát triển kinh tế địa phương”. Ông thuộc đảng CDU, năm 2013 ứng cử tại Quận Lichtenberg và đắc cử là Đại biểu Quốc hội Đức khoá 18 trẻ nhất. Năm nay 24.09. ông lại tiếp tục ra ứng cử.