Huyệt Dũng Tuyền là một trong những huyệt đạo quan trọng nhất trên cơ thể, Đông y gọi là huyệt “Trường Thọ”, kết nối từ chân đến thận, thải độc, cải thiện nội tiết và các bệnh khác. Day bấm huyệt này càng lâu, càng nhiều, càng tốt, càng khoẻ.

Lê Hoàng ST