Vài nét về lễ kỷ niệm  Quốc khánh 2.9.2016 tại ĐSQ Việt Nam- CHLB Đức