Cửa hàng Hoa Lavendel trong Kaufland cần tìm người bó hoa có kinh nghiệm lâu năm.

Xin liên hệ: 0152 345 30210