Thu nhậpVerdienst: Là khái niệm tổng quát của thu nhập.

Lohn: Là tiền lương trả cho Công nhân. Thường được tính dựa theo giờ công, năng suất lao động. Lương này hàng tháng có trị số khác nhau vì phụ thuộc vào giờ công trong tháng (ngày lễ, nghỉ phép hay thời tiết…) cũng như vào số lượng sản phẩm làm ra.

Một giờ công tối thiểu hiện nay ở Đức được Luật pháp ấn định là 8,50 Euro.

Gehalt: Là tiền lương trả cho Viên chức. Loại tiền lương này được tính theo cấp bậc nghề đào tạo và thâm niên không phụ thuộc vào số ngày làm việc cũng như số lượng công việc đạt được trong tháng. Vì vậy, lương này có tị số bằng nhau hàng tháng, kể cả trong thời gian nghỉ phép.

Honorar: Dạng tiền thưởng trả cho người hành nghề tự do như Kiến trúc sư; Nhuận bút cho Nhà báo; Lệ phí cho Bác sĩ (vgl. GOÄ Gebührenordnung für Ärzte); Trả công cho Luật sư (RVG Rechtsanwalts-Vergütungs-Gesetz).

Besoldung: Lương trả cho Công chức và Bộ đội.

Gage: Là thù lao trả cho Nghệ nhân, Diễn viên và Ca sĩ.

*Người lao động có quyền tự do thỏa thuận mức lương mình được hưởng*

Le Hoang biên soạn